Welkom op het

XIe Oecumenisch Liedfestival

 

‘OP DE MAATSLAG DER GETIJDEN’

Samenzang, getijdengebed en inspirerende lezingen

In het vroege Christendom werd de dag, zoals ook in de Joodse traditie, biddend begonnen én besloten. Dit gebruik bleef tenslotte alleen bestaan in de kloosters. Afhankelijk van de orde werd en wordt tot op vandaag op bepaalde tijden het zogenaamde ‘getijdengebed’ gebeden. Wat is de betekenis en de zin ervan?.

zaterdag 24 september 2022 

van 13:00 – 17:30

In de Lebuinuskerk in Deventer

Deventer skyline

Orgel

Interieur

Programma

Het thema van deze jaargang: het getijdengebed

De joodse traditie kent al het gebruik om de dag biddend te beginnen en af te sluiten. Daarbij spelen de psalmen een grote rol. Ook het Christendom kent vanaf haar begin het morgen-, middag- en avondgebed. Eeuwenlang is dit bidden op bepaalde tijden (vandaag de ‘getijden’) de hartslag geweest van veel kloosterleven, en ook van de geestelijkheid in grote stadskerken, de zogenaamde kanunniken. De centrale vraag op dit Liedfestival: zijn vormen van het getijdengebed ook relevant voor de geloofs-en levenspraktijk van vandaag?

De Lebuinuskerk

Het Oecumenisch Liedfestival wordt het ene jaar in het centrum van het land gehouden (meestal in een Utrechtse binnenstadskerk) en in het andere jaar in een regionale stadskerk. (zoals Leeuwarden, Amersfoort, Groningen, Goes). Ditmaal gaan we naar Deventer!

Dominant torent de oude stadskerk in het centrum van Deventer, boven het water van de IJssel, gewijd aan Lebuinus, de Engelse missionaris die in 768 deze rivier overstak om de Saksen te bekeren.

Samenzang

Uiteraard wordt er ook weer veel gezongen, met de ondersteuning van de Lebuinuscantorij en -kindercantorij, o.l.v. Kirstin Gramlich. Hierbij staan de morgen- en avondliederen centraal, die Sytze de Vries in de loop der jaren voor de praktijk van vespers en avondgebeden schreef. Zelf zal hij de centrale thema’s daaruit belichten.

Ook zullen we kennis maken met nieuwe vormen (teksten en muziek) die in het getijdengebed in leefgemeenschappen worden beoefend, zoals in Taizé.

Thomas Quartier

Hoofdspreker is Thomas Quartier, benedictijner monnik in de Leuvense Abdij Keizersberg en liturgiewetenschapper aan de Universiteiten van Nijmegen en Leuven. Dit jaar is hij ook verkozen tot ‘Theoloog des Vaderlands’, en  veel te vinden in de media. Vanuit zijn dagelijkse praktijk als monnik als ook vanuit zijn studies zal hij ons inwijden in doel en zin en vormen van het getijdengebed, zoals dat de eeuwen door in de kloosters wordt gepraktiseerd.

Het stadsklooster

De laatste decennia zijn er diverse vormen van leefgemeenschappen ontstaan, die onder de naam ‘stadsklooster’ zoeken naar leefvormen waarin arbeid, samenleven en spiritualiteit samengaan. De Vereniging van Religieuze leefgemeenschappen telt er momenteel zo’n vijfenzeventig. Ze worden veelal bevolkt door jonge mensen. Velen kennen er ook vormen van een getijdengebed.

Nieuwe vormen van getijdengebeden

Sytze de Vries stelde nieuwe vormen van een getijdengebed voor kleine groepen samen. Ook in huiselijke kring zijn die te gebruiken. Ze worden op dit Liedfestival gepresenteerd.

Opgave

Per overmaking

€12,50,– op NL 32 INGB 000 48 61 278 (t.n.v. Stichting de Vertaalslag)dit tarief geldt alleen bij voorintekening EN betaling vooraf.

Opgave per mail

info@liedfestival.nl

Opgave per telefoon

06-36131222 (Anke Mopman)

Bij de deur

€15

Entreeprijs is inclusief

incl. koffie.thee en uitvoerig programmaboek.

Bestel alvast van tevoren

Klik om alvast een van de uitgaven te bestellen via sytzedevries.com

Met medewerking van

Thomas Quartier’

Lebuinuscantorij

kindercantorij

Kirstin Gramlich

Wouter van Belle

Johannes van den Akker

Christiaan de Vries

Sytze de Vries

Route

Lebuinuskerk

Autoreizigers

De Lebuinuskerk ligt in het oude stadshart van Deventer, midden in een voetgangersgebied.

Parkeergarages in de buurt zijn aangegeven op het kaartje met een P.

De handigste manier van parkeren is op het (gratis) grote parkeerterrein aan de westkant van de IJssel, de Melksterweide aan het Worpplantsoen. Van daar vaart een pontje heen en weer (t.b.v. €1,45) tot aan vlak bij de Lebuinuskerk.
Met het openbaar vervoer

De Lebuinuskerk ligt in het oude stadshart van Deventer, midden in een voetgangersgebied. Vanaf station Deventer is het 11 minuten lopen.

Zo nodig kunt u gebruik maken van een taxi: die staan bij het station.

Meer informatie?

op aanvraag wordt u een uitvoerig dagprogramma toegezonden

De Vertaalslag
Brink 30
3998 JM Schalkwijk
030 – 2380219 / 06-20396018 info@liedfestival.nl