Welkom op het

XIe Oecumenisch Liedfestival

 

PSALMEN IN EEN ANDER JASJE

Koor- en samenzang van oude en nieuwe vormen en/of teksten

van Datheen, de Beza, Marot, Goudimel, Sweelinck, Deurloo,
Joh. De Heer, Bernard Huybers, Sytze de Vries e.a.

zaterdag 16 mei 2020 

van 10:30 – 17:15

in de beide Maria Magdalena-kerken te Goes

Programma

Samenzang

Er wordt veel gezongen! Ondersteund door o.a. de Magdalena-cantorij, het speciale groot Delta-gelegenheidskoor o.l.v. Marien Stouten, en begeleid door de organisten Wim Boer en Arno van Wijk, door Excelsior, koperblazers uit Kloetinge en zelfs door de Goese Bell-ringers!

Muzikale leiding: cantor Rutger Valentijn Mauritz.

Nieuwe compositie van Daan Manneke

Manneke, bekend componist van koormuziek, is geboren Zeeuw en werd onlangs 80. Hij schreef voor deze gelegenheid een nieuw motet over de naamgeefster van de kerk, Maria Magdalena.

Sytze de Vries, dichter/theoloog, aan wiens naam al 15 jaar het Oecumenisch Liedfestival verbonden is, schreef een lied over Maria Magdalena. De oud-cantor van de Magdalena, Kees van Eersel, zorgde voor een melodie.

Beide werken krijgen op dit Festival hun première

Een kinder-ordinarium

Jan Hut was tot voor kort directeur van de Zeeuwse Muziekschool. Maar ooit waren hij en Sytze de Vries resp. Cantor en predikant in een Noord-Drents dorp. Toen al werd de aanzet gemaakt voor wat nu voltooid is: de vaste onderdelen (=ordinarium) Kyrie en Gloria, voor kinderkoor en gemeente.

Het kinderkoor ‘Hemels Blauw’ verzorgt hier de première.

‘Zolang wij adem halen’ in het Zeeuws

Van het meest gezongen lied van Sytze de Vries bestaan al vertalingen in het Duits, Engels en Fries. Vanaf nu kan het ook in het Zeeuws, beter nog het Zuud-Bevelans dialect klinken, een vertaling van Hannie Oele. Een Zeeuw of geen Zeeuw, we zingen het allemaal mee.

Uitreiking Willem Vogel Oeuvre-prijs

De organiserende stichting ‘De Vertaalslag’ reikt ook ditmaal de Willem Vogel-prijs uit, een prijs (€1500 +oorkonde) die de gedachtenis aan deze maestro van de kerkmuziek, met wie Sytze de Vries lang samenwerkte, levend te houden. Ditmaal wordt het een Oeuvreprijs, uitgereikt door de burgemeester van Goes. Ook zal van deze componist iets gezongen worden.

Expositie over de ‘Goese Missalen’

Koorboeken uit de 13e-16e eeuw, zijn herontdekt, en daarover is in de zijbeuken van de kerk een tentoonstelling. Een ‘Kyrie’ daaruit zal door de cantorij gezongen worden in de afsluitende vesper. Ook een nieuwe lichthymne, door Sytze de Vries geschreven voor de Magdalena cantorij, klinkt er voor het eerst.

Opgave

Per overmaking

€17,50,– op NL 32 INGB 000 48 61 278 (t.n.v. St. de Vertaalslag)dit tarief geldt alleen bij voorintekening EN betaling vooraf.

Opgave per mail

info@liedfestival.nl

~|icon_phone~|elegant-themes~|solid

Opgave per telefoon

06-36131222 (Anke Mopman)

~|ticket~|font-awesome~|solid

Bij de deur

€20

~|cutlery~|font-awesome~|solid

Entreeprijs is inclusief

incl. lunch, koffie.thee en uitvoerig programmaboek.

Bestel alvast van tevoren

Klik om alvast een van de uitgaven te bestellen via sytzedevries.com

Met medewerking van

Kinderkoor ‘Hemels Blauw’

Maria Magdalena-cantorij

Brassband Excelsior Kloetinge

Rutger Valentijn Mauritz

De Bellringers

Daan Manneke

Wim Boer

Marien Stouten

Arno van Wijk

Sytze de Vries

Route

Maria Magdalena kerk

~|car~|font-awesome~|solid
Autoreizigers

Vanaf de A58 (komend uit de richting Middelburg/ Vlissingen of Bergen op Zoom/ Antwerpen) neemt u de afslag Goes-Zierikzee. Volg deze weg tot de verkeerslichten. Bij de verkeerslichten rechts afslaan richting Goes-Centrum.

Uit de richting Zierikzee/ Rotterdam vanaf de Deltaweg (N256) gaat u bij de verkeerslichten linksaf richting Goes-Centrum.

Neem bij de eerste rotonde, na 750 meter, de 2de afslag naar de Middelburgsestraat richting route centrum/NS station. Aan de linkerkant vindt u Parkeergarage Centrum. Iets verder op bij parkeerterrein “Koepoort” kunt u ook parkeren.

~|subway~|font-awesome~|solid
Met het openbaar vervoer

Vanaf de voorkant van station Goes loopt u in enkele minuten naar het centrum van Goes. Elk uur arriveert in Goes een trein uit de richting Bergen op Zoom/Roosendaal of uit de richting Middelburg/Vlissingen.

Meer informatie?

op aanvraag wordt u een uitvoerig dagprogramma toegezonden

De Vertaalslag
Brink 30
3998 JM Schalkwijk
030 – 2380219 / 06-20396018 info@liedfestival.nl